Trailer MV3 ม.3/2 สุราษฎร์ธานี2 | สพปสฎ2

Trailer MV3 ม.3/2 สุราษฎร์ธานี2


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Trailer MV3 ม.3/2 สุราษฎร์ธานี2

การอบรม DLIT สพป.สฎ.เขต 2


โครงการอบรม DLIT

การอบรม DLIT  สพป.สฎ.เขต 2

สถานีข่าวสพม.32 | 180860 คณะศึกษาดูงานเขตสุจริตจาก สพป.สฎ.3 และ สพป.สป.2


ในวันนี้ ( 18 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น ที่ห้องศรีสว่างรัตน์ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในโอกาสมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตนำร่อง สพฐ . ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

สถานีข่าวสพม.32 | 180860 คณะศึกษาดูงานเขตสุจริตจาก สพป.สฎ.3 และ สพป.สป.2

สพป สุราษฎร์ธานี เขต 1 จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีด้านหน้าอาคารห้องประชุมเมืองคนดี รั้วด้านหน้าสำนักงานฯ เส้นจราจร ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กิจกรรมดังกล่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมกันจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความสามัคคี และเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น มีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 58 คน

สพป สุราษฎร์ธานี เขต 1 จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี ครั้งที่ 2

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัญจรผอ.สพป.สฎ2 พบครู 2561


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัญจรผอ.สพป.สฎ2 พบครู 2561

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận