present HUM 101 ยุคโลกาภิวัฒน์ ข้อดี ข้อเสีย | ข้อสอบสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์

present HUM 101 ยุคโลกาภิวัฒน์ ข้อดี ข้อเสีย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

present HUM 101 ยุคโลกาภิวัฒน์ ข้อดี ข้อเสีย

เสวนางานเกษียณอายุ (3) “สังคมวิทยา โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาในสังคมไทย”


[บันทึกวีดีโอ] งานเสวนาแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุของคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ท่าน ได้แก่ ภุทชงค์ กุณฑลบุตร, จามะรี เชียงทอง,
ยศ สันตสมบัติ, วัฒนา สุกัณศีล และขวัญชีวัน บัวแดง
หัวข้อ “สังคมวิทยา โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาในสังคมไทย”
วิทยากร

1. รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา
2. ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
3. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 9.30 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 3 และบริเวณลานจามจุรี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสวนางานเกษียณอายุ (3) “สังคมวิทยา โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาในสังคมไทย”

อ.สมภพ สัมมาสมาธิ


สัมมาสมาธิ
ธรรมบรรยายโดย โชติปัญโญภิกขุมหาเถระ พระแท้แห่งเถรวาทไทย
วัดไตรสิกขาทลามลตารามอ.คำตากล้า จ. สกลนคร
https://www.facebook.com/thaizito.thaizito

อ.สมภพ สัมมาสมาธิ

10 ทักษะชีวิตที่ควรพัฒนาในศตรรษที่ 21


ทักษะชีวิต หรือ Life Skills ที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและใช้ศักยภาพได้มากขึ้น เป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

10 ทักษะชีวิตที่ควรพัฒนาในศตรรษที่ 21

◣สอนเสริม◢ 10131 สังคมมนุษย์ ภาคการศึกษา 1/62 ครั้งที่ 1


สาขาวิชานิติศาสตร์
ผลิตรายการโดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
­
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣ มสธ.◢ ได้ที่
➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL
­
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
­

◣สอนเสริม◢ 10131 สังคมมนุษย์  ภาคการศึกษา 1/62 ครั้งที่ 1

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment