THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC | Website chia sẻ những thông tin về lĩnh vực bất động sản

Có đúng là bạn đang tìm kiếm bài viết nói về làng đại học quốc gia thủ đức có phải không? Có phải bạn đang muốn xem kiến thức về chủ đề ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC | Trang cung cấp các thông tin về lĩnh vực bất động sản.

XEM THÔNG TIN BÊN DƯỚI VIDEO

Ngoài xem những video về những thông tin về lĩnh vực bất động sản này bạn có thể xem thêm nhiều kiến thức có liên quan khác do Hotramvillas.vn viết tại đây nha.

Thông tin liên quan đến đề tài làng đại học quốc gia thủ đức.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC


_

Hello%20các%20bạn%20!
_Mình%20đã%20quay%20trở%20lại%20rồi%20đây%20^^
_Trong%20video,%20hãy%20cùng%20mình%20xem%20ở%20Làng%20Đại%20học%20sẽ%20có%20những%20gì%20nhé%20!
_Như%20có%20trường%20ĐH%20nào%20nè,%20ăn%20uống,%20khuôn%20viên,%20đường%20xá%20ra%20sao,%20bla%20bla,..
_Hi%20vọng%20rằng,%20qua%20video%20này,%20các%20bạn%20sẽ%20hình%20dung%20được%20phần%20nào%20về%20Làng%20Đại%20học%20nhé%20^^
_Cảm%20ơn%20các%20bạn%20đã%20xem%20video%20của%20mình.
_See%20ya%20!

_

Fanpage%20tìm%20hiểu%20ngành%20nghề%20%20Joung%20Team:
_Facebook:
_Email:%20tqvinhbk@gmail.com

_

Khampha%20Langdaihoc%20ĐHQG

_

Làng đại học Thủ Đức đầy các công trình lớn ngày càng đông đúc & nhộn nhịp


_

vlog
_LàngĐạiHọc

_

Làng Đại học Thủ Đức | Viet Nam Life and Travel | BKB CHANNEL


_

Vào%20tháng%2010/2001,%20Chính%20phủ%20đã%20phê%20duyệt%20điều%20chỉnh%20quy%20hoạch%20Làng%20Đại%20học%20Quốc%20gia%20TP.HCM%20(trên%20địa%20bàn%20quận%20Thủ%20Đức,%20TP.HCM%20và%20huyện%20Dĩ%20An,%20tỉnh%20Bình%20Dương).%20

_

Khu%20đất%20Đại%20học%20Quốc%20gia%20Tp.HCM%20thuộc%20địa%20phận%20các%20tỉnh%20Bình%20Dương%20và%20Tp.HCM;%20có%20phía%20Bắc%20giáp%20phường%20Bình%20An,%20phường%20Đông%20Hòa%20%20thị%20xã%20Dĩ%20An,%20tỉnh%20Bình%20Dương;%20phía%20Nam%20giáp%20đại%20lộ%20Xuyên%20Á,%20Trường%20Đại%20học%20Nông%20Lâm%20Tp.HCM%20và%20Trường%20Đại%20học%20Thể%20dục%20thể%20thao%20Trung%20ương%20II;%20phía%20Đông%20giáp%20Viện%20Công%20nghệ%20sinh%20học%20nhiệt%20đới,%20Trường%20Đại%20học%20An%20ninh,%20quốc%20lộ%201A%20và%20khu%20dân%20cư%20phường%20Bình%20An%20%20thị%20xã%20Dĩ%20An;%20phía%20Tây%20giáp%20phần%20còn%20lại%20của%20phường%20Linh%20Xuân,%20quận%20Thủ%20Đức.

_

Nơi%20đây%20sẽ%20hình%20thành%207%20phân%20khu%20chức%20năng:%20khu%20trung%20tâm,%20khu%20học%20tập%20của%20các%20trường%20thành%20viên,%20khu%20nghiên%20cứu%20%20triển%20khai%20khoa%20học%20công%20nghệ,%20khu%20thể%20dục%20%20thể%20thao,%20khu%20giáo%20dục%20quốc%20phòng,%20khu%20nhà%20ở%20sinh%20viên,%20khu%20nhà%20ở%20công%20vụ.

_

Tổ%20chức%20không%20gian%20các%20khu%20vực%20cụ%20thể

_

Khu%20trung%20tâm%20có%20diện%20tích%20đất%2062,8%20ha,%20chiếm%206,35%20%%20diện%20tích%20toàn%20khu%20đại%20học.%20Mật%20độ%20xây%20dựng%20tối%20đa%2030%,%20tầng%20cao%20công%20trình%20tối%20đa%2020%20tầng.%20Khu%20vực%20trung%20tâm%20bao%20gồm%20các%20công%20trình%20như%20trung%20tâm%20điều%20hành,%20thư%20viện%20trung%20tâm,%20nhà%20văn%20hóa%20trung%20tâm%20.%20.%20.%20là%20tổ%20hợp%20kiến%20trúc%20các%20công%20trình%20kết%20hợp%20hài%20hòa%20với%20tự%20nhiên%20cây%20xanh,%20mặt%20nước%20tạo%20nên%20hình%20ảnh%20nổi%20bật%20và%20trọng%20tâm%20của%20khu%20đại%20học.%20Các%20công%20trình%20tại%20đây%20phải%20có%20tính%20biểu%20cảm%20cao,%20được%20thiết%20kế%20kiến%20trúc%20hiện%20đại%20và%20thống%20nhất%20với%20không%20gian%20chung%20của%20khu%20đại%20học.

_

Khu%20các%20khoa,%20trường%20đại%20học%20thành%20viên%20có%20diện%20tích%20345,5ha,%20chiếm%2034,6%%20diện%20tích%20toàn%20khu%20đại%20học.%20Mật%20độ%20xây%20dựng%20tối%20đa%2025%%20tại%20các%20khu%20vực%20xây%20dựng%20tập%20trung,%20tầng%20cao%20trung%20bình%20là%204%20–%205%20tầng,%20tầng%20cao%20tối%20đa%2015%20tầng.%20Quỹ%20đất%20dự%20trữ%20phát%20triển%2030%20–%2040%%20tại%20các%20trường%20thành%20viên%20được%20sử%20dụng%20làm%20sân%20bãi%20và%20công%20viên%20cây%20xanh%20gắn%20với%20các%20không%20gian%20xanh%20chung%20của%20toàn%20khu%20đại%20học.%20Các%20khu%20vực%20học%20tập%20được%20đảm%20bảo%20khoảng%20cách%20ly%20tối%20thiểu%2020m%20với%20các%20tuyến%20đường%20giao%20thông%20để%20đảm%20bảo%20yên%20tĩnh%20cho%20nghiên%20cứu,%20học%20tập.%20Khu%20vực%20trọng%20tâm%20của%20các%20trục%20không%20gian%20và%20tại%20các%20trường%20có%20quy%20mô%20lớn%20được%20chọn%20lựa%20từ%20các%20công%20trình,%20không%20gian%20đặc%20trưng%20của%20từng%20khu%20vực%20để%20tạo%20điểm%20nhấn%20và%20định%20hướng%20không%20gian,%20kiến%20trúc%20cho%20từng%20khu%20vực%20gắn%20với%20mỗi%20trục%20không%20gian.

_

Khu%20ký%20túc%20xá%20sinh%20viên%20có%20diện%20tích%20đất%20101,32ha,%20bố%20trí%20thành%206%20khu%20ký%20túc%20xá,%20đáp%20ứng%20chỗ%20ở%20cho%2060.000%20sinh%20viên%20có%20mật%20độ%20xây%20dựng%20tối%20đa%2040%,%20tầng%20cao%204%20–%205%20tầng%20cho%20những%20công%20trình%20xây%20dựng%20giai%20đoạn%201%20và%2012%20–%2015%20tầng%20cho%20những%20công%20trình%20xây%20dựng%20giai%20đoạn%202.%20Tăng%20cường%20các%20công%20trình%20dịch%20vụ%20công%20cộng%20trong%20các%20khu%20ở%20sinh%20viên%20đáp%20ứng%20nhu%20cầu%20sinh%20hoạt%20đặc%20thù%20của%20sinh%20viên.

_

Khu%20nhà%20ở%20công%20vụ%20có%20diện%20tích%20đất%2026,7ha,%20chiếm%202,7%%20diện%20tích%20đất%20toàn%20khu.%20Mật%20độ%20xây%20dựng%20tối%20đa%2030%20%,%20tầng%20cao%20tối%20đa%205%20tầng.%20Kết%20hợp%20các%20công%20trình%20nhà%20ở%20công%20vụ,%20khách%20sạn,%20dịch%20vụ,%20sân%20bãi%20thể%20dục%20thể%20thao%20và%20công%20viên%20cây%20xanh%20mặt%20nước%20tạo%20nên%20không%20gian%20ở%20tiện%20nghi,%20chất%20lượng%20cao%20cho%20các%20chuyên%20gia,%20giáo%20viên%20thỉnh%20giảng%20đến%20công%20tác%20tại%20khu%20đại%20học.

_

Khu%20Viện%20và%20trung%20tâm%20nghiên%20cứu%20với%20tổng%20diện%20tích%20đất%20147,3ha,chiếm%2014,7%%20diện%20tích%20đất%20toàn%20khu,%20được%20bố%20trí%20thành%205%20khu%20tập%20trung%20đáp%20ứng%20chỗ%20làm%20việc%20cho%2028%20đơn%20vị%20đến%20năm%202020%20và%20dự%20trữ%20phát%20triển%20tại%20chỗ%20cho%20giai%20đoạn%20ngoài%20năm%202020.%20Mật%20độ%20xây%20dựng%20tối%20đa%2025%%20và%20tầng%20cao%20công%20trình%20tối%20đa%20là%205%20tầng.%20Đối%20với%20các%20phòng%20thí%20nghiệm%20đặc%20thù%20sẽ%20có%20kiểm%20soát%20xây%20dựng%20riêng%20biệt.

_

Khu%20trung%20tâm%20thể%20dục%20thể%20thao%20với%20tổng%20diện%20tích%2040,6ha,%20chiếm%20tỷ%20lệ%204,1%20%%20diện%20tích%20đất%20toàn%20khu%20đại%20học,%20bố%20trí%20ở%20phía%20Tây%20Bắc%20với%20những%20công%20trình%20thi%20đấu%20trong%20nhà,%20sân%20bãi%20chất%20lượng%20cao,%20mật%20độ%20xây%20dựng%20tối%20đa%2020%,%20tầng%20cao%20tối%20đa%203%20tầng.%20Các%20công%20trình%20thiết%20kế%20phải%20đáp%20ứng%20cho%20các%20nhu%20cầu%20tập%20trung%20đông%20người%20khi%20có%20sự%20kiện%20quan%20trọng%20tại%20khu%20vực.

_

Đất%20cây%20xanh%20công%20viên%20tập%20trung%20với%20tổng%20diện%20tích%20140,6%,%20chiếm%2014,1%%20diện%20tích%20đất%20toàn%20khu%20đại%20học.%20Cho%20phép%20xây%20dựng%20các%20công%20trình%20dịch%20vụ%20công%20cộng,%20hạ%20tầng%20đầu%20mối%20với%20mật%20độ%20xây%20dựng%20tối%20đa%2010%,%20tầng%20cao%20tối%20đa%203%20tầng.%20Đất%20công%20viên%20cây%20xanh%20kết%20hợp%20với%20các%20khu%20vực%20dự%20trữ%20phát%20triển%20tại%20các%20đơn%20vị%20thành%20viên%20và%20hệ%20thống%20công%20viên%20cây%20xanh%20trong%20các%20khu%20chức%20năng%20tạo%20nên%20hệ%20thống%20không%20gian%20xanh%20của%20toàn%20khu%20đại%20học.

_

Theo%20Baoxaydung
________________
_🔮 VÕ NGỌC TỰ
_🔵 FB Cá nhân:
_🌐 Zalo Page:
_🔵 Facebook:
_🔴 Youtube:
_🔵 Twitter:
_🔵 Linkedin:
_☎️ Hotline Tư vấn trực tiếp: Mr. Võ Tự 0943 99 77 68 0903 55 00 90 (Phone, sms, zalo, viber, telegram, line )

_

Nhật Ký Một Ngày Trong Khu Cách Ly Ở Làng Đại Học Quốc Gia Thủ Đức | Tina Đoàn Vlog


_

Làng%20Đại%20Học%20Quốc%20Gia%20Thành%20Phố%20Thủ%20Đức,%20Sài%20Gòn%2012/2020

_

[TẬP 196] Chuyện Ma Có Thật : CHUYỆN MA LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC


_

“PHÁ ĐẢO” Làng ĂN VẶT Đại Học Quốc Gia Thủ Đức chỉ với giá 100k | CHECKIN THOY

_

review reviewdoan anvat anvatlangdaihoc langdaihoc anvat100k checkinthoy

_

Chào mừng các bạn đã đến với Checkin Thoy! Nơi bạn có thể thỏa sức trải nghiệm thực tế về DU LỊCH, ẨM THỰC, đặc sắc VĂN HÓA và những câu chuyện LẠ KỲ, khám phá những điều BÍ ẨN, chia sẻ những điều thực tế trong cuộc sống một cách chân thật và sống động nhất.

_

.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM - LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC

>> Ngoài xem chuyên mục này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin về lĩnh vực bất động sản tại đây: Xem thêm nhiều dự án bất động sản tại đây.

Nội dung có liên quan đến đề tài làng đại học quốc gia thủ đức.

#ĐẠI #HỌC #QUỐC #GIA #TPHCM #LÀNG #ĐẠI #HỌC #THỦ #ĐỨC.

Đại học,đại học quốc gia,University,thủ đức,làng đại học.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC.

làng đại học quốc gia thủ đức.

Mong rằng những Thông tin về chủ đề làng đại học quốc gia thủ đức này mang lại kiến thức cho bạn. Rất cảm ơn bạn đã theo dõi.

Lệ Hằng

Xin chào các bạn, mình là Lệ Hằng. Mình là một người yêu thích khám phá, thiết kế, sưu tầm bất động sản... Website này do mình lập ra với mục đích chia sẻ những thông tin liên quan đến bất động sản, nhà đất, thiết kế, nội thất... Rất mong những thông tin chúng tôi cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Chân thành cảm ơn

Related Articles

38 Comments

  1. Cám ơn với những video em đăng với sự đầu tư nhiều cho thời gian chiều dài của không gian . Đại học quốc gia TPHCM là một trong những trung tâm đào tạo lớn nhất nước với số lượng sinh viên đông đảo trang thiết bị phục vụ cho học tập hiện đại theo kịp với phát triển của cuộc sống , khang trang rộng lớn và tiện nghi . Chia sẽ của em rất thiết thực cho các bạn trẻ sắp vào đại học có nhiều lựa chọn cho tương lai của mình .

  2. Khu kí túc xá trường Đại học quốc gia Thủ Đức khang trang quá bạn ơi, khu đại học công nghệ thông tin đẹp nữa. Nhiều chiếc xe buýt ra vô, cũng tiện cho các em học sinh hen, làm nhớ thời sinh viên quá chừng luôn, ngoài Thủ Đức nhiều cây cối mát lắm.

  3. Đại học quốc gia thành phố hồ chí minh làng đại học thủ đức nhìn khuôn viên đã thật. Lần đầu em biết cận cảnh kiểu này luôn, đúng là sinh viên giờ sướng thật.

  4. À. Mình làm ở gần Làng Đại Học Thủ Đức này nè. Cảm ơn bạn đã chia sẻ video xuất sắc này. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button