18 thoughts on “#1 Hướng dẫn encode bằng Staxrip (Aegisub và logo) | Web cung cấp những thông tin về lĩnh vực tổng hợp”

 1. Update#3: Các bản staxrip mới hơn so với bản mình tải ở video này (> 2.0.8.0) phần chỉnh thông số audio có thể sẽ khác (không phải 0.5 như mình hướng dẫn mà là tầm 62), do đó bước chỉnh audio ở 4:19 các bạn tự chỉnh Quality sao cho Birate phù hợp với audio gốc nhé

  Reply
 2. b ơi tới cuối cùng bấm next cái nó hiện ra cái bảng apple aplication support app not found, choose 'tools>edit path' to locate core audiotoolbox.dll. mình làm theo mà không được

  Reply
 3. Cho em hỏi khi kéo file video vào nó hiện là [Unicode filenames are not supported by AviSynth. VapourSynth supports Unicode, it can be unabled at: Filters > Filters Setup > VapourSynth] Thì như thế nào ạ :(((

  Reply
 4. Cậu ơi cho mình hỏi xíu là phần mềm này cần bộ phần mềm nào đi kèm tránh lỗi vậy bạn và encode ecffet cực nặng không bạn? Ví dụ megui cần Neroacc, Avisyn các kiểu ấy. Mong được giải đáp

  Reply
 5. Bạn ơi cho mình hỏi, khi mình enc bằng staxrip liên túc báo lỗi:
  Script error: expected a , or )
  (D:SUBCHOIWANGYIBOCHLS-EP1CUT_tempCHLS-EP1CUT_new_source.avs, line 3, column 21)

  Như vậy là do sai ở đâu bạn nhỉ?

  Reply
 6. Em kéo file video vào thì máy báo em thiếu rav1e nhưng phần version lại báo not found và không có gì để download ạ. Mong được giải đáp TT

  Reply
 7. chị ơi em muốn hỏi xíu á, chuyện là lúc em encode, lần đầu ghép logo thì vẫn được, đến lần sau nó bão lỗi "failed to load souce" ạ,
  đây là code em điền:
  logo = ImageSource("C:LOGOLogo 1080 enc.png", pixel_type="RGB32").Spline36Resize(120,120)

  Overlay(logo,mask=logo.showalpha(),x=90,y=90)

  ảnh em đã để png rồi ạ, mong được c giải đáp

  Reply
 8. Cho mình hỏi tí bạn ơi, sao mình encode bằng 2-pass cả Megui và Staxrip đều bị một lỗi là "x264 failed with exit code -1073740940" vậy nhỉ 🙁

  Reply
 9. Bạn ơi mình mới tải về, mở lên thì nó báo lỗi thế này thì phải làm sao ạ?

  MissingMethodException (2.0.8.0)

  Method not found: 'Int32 System.Windows.Forms.Control.get_DeviceDpi()'.

  System.MissingMethodException: Method not found: 'Int32 System.Windows.Forms.Control.get_DeviceDpi()'.

  at StaxRip.UI.FormBase.OnLoad(EventArgs e)

  at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()

  at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)

  at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()

  at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)

  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

  at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)

  at StaxRip.MainForm.WndProc(Message& m) in D:ProjekteVBstaxripFormsMainForm.vb:line 5036

  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

  Reply
 10. Update#1: Quan trọng: Mình quên ko nói cái này trong video, staxrip nó không nhận đường dẫn file tiếng việt có dấu hay tiếng hoa tiếng hàn gì đâu (vì nó ko support unicode), nên các bạn đặt tên file hay tên folder thì chỉ dùng bảng chữ cái latin thôi nha

  Reply
 11. Cho mình hỏi, tại sao mấy lần đầu thì ok nhưng bây giờ mình encode thì đến hơn 99% rồi nhưng không thể hoàn thành được, mà tắt app đi cũng k được.

  Reply

Leave a Comment