โรงพยาบาล \”ศรีธัญญา\” ไม่ได้มีไว้ให้แต่คนบ้า | โรง พยาบาล พุนพิน

โรงพยาบาล \”ศรีธัญญา\” ไม่ได้มีไว้ให้แต่คนบ้า


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เมื่อดูคลิปนี้แล้วคุณจะมอง “ศรีธัญญา” เปลี่ยนไป
.
“ศรีธัญญา” โรงพยาบาลที่ไม่ได้มีไว้ให้แต่คนบ้า
.
โรงพยาบาลจิตเวชที่ก่อตั้งมากว่า 78 ปีแห่งนี้ ภาพจำของใครหลายคนจะนึกว่า \”ต้องบ้าเท่านั้น\” ถึงจะไปรักษา แต่ศรีธัญญายุคใหม่ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชตั้งแต่ โรคซึมเศร้า ไบโพลาร์ หรือแม้แต่ปัญหาการนอน โดยนำเทคโนโลยีการแพทย์เฉพาะทางสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐาน เข้ามาใช้เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม
newsclear โรงพยาบาลศรีธัญญา ศรีธัญญา

โรงพยาบาล \

อยู่โรงพยาบาล พุนพิน


Ppap

อยู่โรงพยาบาล พุนพิน

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลไชยา ปี2560


ขอขอบคุณ
ผู้อำนวยการผลิต
น.พ.วิชัย พงศ์ติยะไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยา
โรงพยาบาลท่าชนะ
โรงพยาบาลท่าฉาง
สถานนีตำรวจภูธรไชยา
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
เทศบาลตำบลเวียง
มูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอไชยา
กู้ชีพ อบต.ปากหมาก
ปภ. อำเภอท่าชนะ
อสม.อำเภอไชยา
โรงพยาบาลไชยา และบุคลากร
คณะทำงานดำเนินการโครงการซ้อมแผน
เพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่ ปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
ช่างภาพ/วิดีโอ
(ถ่ายทำนอกสถานที่)
น.ส.พิชญอร บุณยเกียรติ
นายภาณุ ทิพย์หมัด
(ถ่ายทำในสถานที่)
น.ส.สวรรยา สวนานนท์
นายนพดล หนูแก้ว
ตัดต่อ
น.ส.พิชญอร บุณยเกียรติ
(ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ถ้าหากการทำวิดีโอ พบข้อผิดพลาดบกพร่องประการใด)

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลไชยา ปี2560

Anniverary 31 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี-RAJYINDEE HOSPITAL


Anniverary 31 st ที่โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีอยู่คู่กับเมืองหาดใหญ่
และขอเราสัญญาว่าจะพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพสู่ชุมชนตลอดไป
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง ในเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์ยินดีในย่านชุมชนเมืองของอำเภอหาดใหญ่ และเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท และขณะนี้มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาทด้วยจำนวนหุ้น 40 ล้านหุ้น การดำเนินงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
โรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวจำนวน 7 ชั้น มีพื้นที่โดยรวม 30,184 ตารางเมตร มีลานจอดรถทั้งในและนอกอาคาร มีระบบความปลอดภัยอาคารสถานที่และระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 21 พ.ย. 2534) และมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน
ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีสามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งคนในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีละหลายพันคน จากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
นโยบาย (Policy)
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพมาเป็นเวลาร่วม 2 ทศวรรษ ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลยังยึดมั่นในหลักการโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การทำงานเป็นทีม (Team work) ที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง ทั้งนี้และทั้งนั้นความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจากความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพ โดยปรัชญาที่ว่าบุคลากรคือทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งขององค์กร
โรงพยาบาลยังยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ที่ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาลประจำครอบครัว” ที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และร่วมรับผิดชอบชุมชนและสังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลประจำครอบครัว อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญเป็นเลิศ \”Excellent Family Hospital with Happiness\”
พันธกิจ (Mission)
“เราจะให้บริการที่ดีเลิศแก่ผู้ป่วยทุกคนประดุจญาติ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยจิตวิญญาณและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น เอื้ออาทรฉันท์มิตร”

Anniverary 31 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี-RAJYINDEE HOSPITAL

Smart Hospital โรงพยาบาลสวนสราญรมย์


Smart Hospital โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบที่ทันสมัย
เลขที่ 298 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 077916500

Smart Hospital โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận