สัมมนาสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน (Standard Design Contract) _ ตอนที่ 3 | มาตรฐาน standard หมาย ถึง

สัมมนาสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน (Standard Design Contract) _ ตอนที่ 3


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ชั้น 17 อาคารใบหยก 2 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
สภาสถาปนิก ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ได้จัดทำสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของสถาปนิกและบุคคลทั่วไปโดยให้ทัดเทียมกับสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานของต่างประเทศ จึงได้จัดสัมมนา หัวข้อ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานของต่างประเทศ และรับฟังความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ สถาปนิก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาพิเศษ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน\”
วิทยากร
1. คุณสิน พงษ์หาญยุทธ ศิลปินแห่งชาติ และประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน
2. คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. รศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค กรรมการบริหารงานก่อสร้าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ที่ปรึกษาชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง
5. คุณกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา ประธานชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ผู้ดำเนินรายการ

สัมมนาสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน (Standard Design Contract) _ ตอนที่ 3

ความเหลื่อมล้ำในโรงเรียน ศิษย์รัก และ Beauty Privilege | R U OK EP.202


มินและนิ้ง ตัวแทนนักเรียนจากทวิตเตอร์แอ็กเคานต์ นักเรียนเลว ที่สร้างความเคลื่อนไหวในสังคมด้วยการรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ได้ออกมาเล่าถึงความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนที่หลายคนมองไม่ออก สัมผัสไม่ได้ ผ่านพอดแคสต์ R U OK เอพิโสดนี้ เพื่อให้เห็นภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และเพื่อบอกว่า ทุกคนมีส่วนช่วยให้ปัญหานี้ดีขึ้นได้
———————————————
THE STANDARD PODCAST: EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website: https://www.thestandard.co/podcast
Apple Podcasts: https://apple.co/33WtrvG
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify: https://spoti.fi/3kF5oHp
Twitter: https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook: https://www.facebook.com/thestandardth

นักเรียนเลว RUOK TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

ความเหลื่อมล้ำในโรงเรียน ศิษย์รัก และ Beauty Privilege | R U OK EP.202

สัมมนาสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน (Standard Design Contract) _ ตอนที่ 1


วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ชั้น 17 อาคารใบหยก 2 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
สภาสถาปนิก ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ได้จัดทำสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของสถาปนิกและบุคคลทั่วไปโดยให้ทัดเทียมกับสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานของต่างประเทศ จึงได้จัดสัมมนา หัวข้อ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานของต่างประเทศ และรับฟังความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ สถาปนิก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาพิเศษ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน\”
วิทยากร
1. คุณสิน พงษ์หาญยุทธ ศิลปินแห่งชาติ และประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน
2. คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. รศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค กรรมการบริหารงานก่อสร้าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ที่ปรึกษาชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง
5. คุณกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา ประธานชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ผู้ดำเนินรายการ

สัมมนาสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน (Standard Design Contract) _ ตอนที่ 1

มาตรฐานมัคคุเทศก์ (Tourist Guide Standard)


มาตรฐานมัคคุเทศก์ (Tourist Guide Standard)
ประเทศไทยมีมาตรฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประทับใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลก สามารถดึงเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ได้จัดให้การพัฒนามาตรฐานมัคคุเทศก์ (Tourist Guide Standard) โดยการจัดทำทำมาตรฐานในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaits.org

มาตรฐานมัคคุเทศก์ (Tourist Guide Standard)

สัมมนาสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน (Standard Design Contract) _ ตอนที่ 7


วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ชั้น 17 อาคารใบหยก 2 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
สภาสถาปนิก ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ได้จัดทำสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของสถาปนิกและบุคคลทั่วไปโดยให้ทัดเทียมกับสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานของต่างประเทศ จึงได้จัดสัมมนา หัวข้อ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานของต่างประเทศ และรับฟังความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ สถาปนิก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาพิเศษ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน\”
วิทยากร
1. คุณสิน พงษ์หาญยุทธ ศิลปินแห่งชาติ และประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน
2. คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. รศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค กรรมการบริหารงานก่อสร้าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ที่ปรึกษาชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง
5. คุณกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา ประธานชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ผู้ดำเนินรายการ

สัมมนาสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน (Standard Design Contract) _ ตอนที่ 7

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận