สธ.เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | service plan กระทรวงสาธารณสุข 2562

สธ.เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วันนี้ (7 มกราคม 2562) ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมชี้แจงนโยบายการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สังกัดกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช/ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวนกว่า 200 คน เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน
อ่านต่อได้ที่
https://bit.ly/2TzCn1v

สธ.เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

รมว.สธ.พัฒนาศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ร้อยเอ็ด หนี่งเดียวในตะวันออกเฉียงเหนือ


วันนี้ (23 มีนาคม 2560) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของสถานบริการในสังกัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดปฏิรูประบบบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการ(Service plan) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการ ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เพิ่มศักยภาพในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ เปิดศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ตั้งแต่ปี 2553 โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือเพื่อการป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง
อ่ารต่อได้ที่
https://goo.gl/WQNdJm

รมว.สธ.พัฒนาศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ร้อยเอ็ด หนี่งเดียวในตะวันออกเฉียงเหนือ

Primary Care ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ อะไร


Primary Care ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ อะไร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการดำเนินงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล [Full Video]


รมว.กระทรวงสาธารณสุข ในงานการแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 (19 นาที)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการดำเนินงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล [Full Video]

รู้จัก…กระทรวงสาธารณสุข


รู้จัก...กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận