สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี


คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เป็นประธานตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง และตรวจเยี่ยมการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยมีผู้ร่วมคณะตรวจเยี่ยมที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้วย ได้แก่ นายแพทย์ประสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นางรัตนวดี อรรฑศิลป์ อุปนายกสมาคมฯ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์ สาโรจน์ มะรุมดี สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แม่บ้านสาธารณสุข และแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 60 พรรษา โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านดอนไร่ อำเภอสามชุก นั้น โดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 2 แห่ง ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ ด้านสภาพภูมิทัศน์ ด้านศักยภาพ และคุณภาพการให้บริการ โดยมีแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพมาร่วมให้บริการ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งมีหน่วยงาน องค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน ปัจจุบันกองทุนพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดสุพรรณบุรี มียอดเงินบริจาค พร้อมดอกเบี้ย จำนวน 641,643.43 บาท ต่อจากนั้น คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านดอนไร่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก ต่อไป
วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี 5 มี.ค. 61

See also  ลูกจ้างสธ.เฮ ครม.อนุมัติ 4 หมื่นตำแหน่ง | 04-04-63 | ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์ | อัตราเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2561
See also  ปรับขนาดตัวอักษรและความคมช้ดในคอม2 | วิธี ปรับ ขนาด ตัว อักษร facebook

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี นาม่วง จ อุดรธานี


ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี นาม่วง จ อุดรธานี

หมอข้างบ้าน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อประชาชน (7 มิ.ย. 59)


เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลดอนเจดีย์และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ จึงได้ประสานส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ รพ.สต.หนองสาหร่าย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งจัดทีมหมอครอบครัวออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง
ติดตามชมรายการ \”หมอข้างบ้าน\” วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 12.57 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://gplus.to/ThaiPBS
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

หมอข้างบ้าน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อประชาชน (7 มิ.ย. 59)

คลินิกหมอครอบครัว


กระทรวงสาธารณสุขปฏิรูประบบบริการสุขภาพ พลิกโฉมการดูแลประชาชน ยามเจ็บป่วย ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชน มี “คลินิกหมอครอบครัว” ที่มี “แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว” ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางดูแลแบบองค์รวมทั้งกาย จิต สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ทำงานร่วมกับ
สหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ประกอบด้วย หมออนามัย พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด อสม. อสค.
เรียกว่า “ทีมหมอครอบครัว” โดย 1 ทีมจะดูแลประชาชน 10,000 คน
ให้บริการประชาชน ทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี
บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็ก วัยทำงาน
จนถึงผู้สูงอายุ
บริการทุกอย่าง คือ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษา
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค
บริการทุกที่ คือ ทำงานทั้งในคลินิกหมอครอบครัว และทำงานเชิงรุก ให้บริการที่บ้าน และชุมชน
บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันรักษาสุขภาพผ่านทางสื่อออนไลน์ หรือในกรณีที่บาดเจ็บฉุกเฉิน สามารถ โทรสายด่วน 1669 ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

See also  Easy English Words - Lesson 15 คำศัพท์น่ารู้ : ประเทศ ภาษา สัญชาติ ในภาษาอังกฤษ | เมืองหลวง พม่า ภาษา อังกฤษ

ต่อจากนี้…ประชาชนทุกคนจะมีหมอประจำตัวเสมือนญาติที่ดูแลกัน
ทั้งครอบครัว มีคลินิกหมอครอบครัวที่ใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว
และที่สำคัญพี่น้องประชาชน คือ หุ้นส่วนกับทีมหมอครอบครัว
ที่ต้องร่วมดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนร่วมกัน

คลินิกหมอครอบครัว

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

Leave a Comment