วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ม.พัน16 | ม พัน 16

วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ม.พัน16


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หน่วยฝึกทหารใหม่ที่1 กองพันทหารม้าที่16 ในทุกวันอาทิตย์ได้จัดให้เป็นวันญาติเยี่ยม ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับทหารใหม่และญาติๆ

วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ม.พัน16

ฝึกหมู่ตอนหมวด ร.๑๙ พัน.๓


การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยทหาร และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกของหน่วยทหารจัดการฝึกของหน่วย ระดับ หมู่ ตอน หมวด ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วยโดย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทั้งตัวผู้บังคับบัญชา และพลทหารในหน่วยระดับ หมู่ ตอน หมวด ต่าง ๆ ซึ่งบรรจุกำลังอยู่ในปัจจุบันมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติการรบได้ตามลักษณะและหน้าที่ของตน
๑.๒ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความสามารถรองรับภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย อันได้แก่ภารกิจในการปฏิบัติการรบตามแบบตามภารกิจของทหารราบ, การปฏิบัติงานภารกิจในพื้นที่ จชต. ที่หน่วยได้รับมอบ , การ รปภ.บุคคลสำคัญ และสถานที่ , การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
๒ . วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำลังพลของหน่วยในระดับ หมู่ ตอน หมวด มีความรู้และความชำนาญในหน้าที่ของตนและเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ สามารถบังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การปฏิบัติทางยุทธวิธีตามสถานการณ์ต่าง ๆ และปลูกฝังให้ทหารมีความรู้ความสามารถในกรณีต่อไปนี้
๒.๑ รู้จักประสานงานกันระหว่างบุคคล
๒.๒ รู้จักความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่และหน่วยของตน
๒.๓ มีความสามารถในการใช้อาวุธประจำกาย อาวุธประจำหน่วย ในสถานการณ์การรบที่สมมุติขึ้นด้วยกระสุนจริงทั้งเป็นชุดและเป็นหน่วย เพื่อให้บังเกิดความเชื่อมั่นระหว่างดำเนินกลยุทธ์ ตลอดจนการ
ปรนนิบัติบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น ๆ
๒.๔ ให้ทหารทุกคนมีความรู้ความสามารถเป็นบุคคล ในการปฏิบัติการรบตามตำแหน่งหน้าที่ของตน และให้สามารถทดแทนหน้าที่อื่น ๆ ภายในหน่วยของตนได้เมื่อจำเป็น
๒.๕ ให้ทหารได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการรบร่วมกันเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ตามลักษณะการปฏิบัติทางยุทธวิธี จนบังเกิดความแน่นแฟ้น และเคยชินตั้งแต่ยามปกติ

ฝึกหมู่ตอนหมวด ร.๑๙ พัน.๓

หน่วยฝึกทหารใหม่ พันซ่อม. 1/59. ลงไปเช็คความเย็นของน้ำฝนในบ่


หน่วยฝึกทหารใหม่  พันซ่อม. 1/59.  ลงไปเช็คความเย็นของน้ำฝนในบ่

ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ แทนคำขอบคุณ จากผลัด 1/59 ม.พัน.16


วิดีโอนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแทนคำขอบคุณ ในการสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้แก่ทหารใหม่ ผลัด 1/59 ม.พัน.16

ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ แทนคำขอบคุณ จากผลัด 1/59 ม.พัน.16

จู่โจมทหารม้า50


หัวเสือมีมีดคาบ ใครเห็นแล้วทราบทุกคน

จู่โจมทหารม้า50

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận