มุทิตาคารวะ 7 สสจ อบ ล่าสุดmp4 | สสจ อบ

มุทิตาคารวะ 7 สสจ อบ ล่าสุดmp4


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

มุทิตาคารวะ 7 สสจ อบ ล่าสุดmp4

ส.ส.ประชาชาติ เยี่ยมผู้นำศาสนา-นายก อบจ.ชายแดนใต้ ส่งท้ายปี 63


ส.ส.ประชาชาติ คารวะผู้นำศาสนา พุทธอิสลาม ยินดีนายก อบจ.3 จังหวัดใต้ ได้รับเลือกอีกสมัย

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และเลขาธิการพรรคประชาชาติ นำ ส.ส.พรรคประชาชาติทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วย นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4, นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2, นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3, นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3 และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพรรคอีกหลายท่าน เดินทางเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 และเยี่ยมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา
โดยจุดแรก ได้ไปกราบนมัสการพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ที่วัดตานีนรสโมสร อ.เมือง จ.ปัตตานี พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในนามกลุ่มพุทธสมาคม เพื่อพูดคุยรับฟังปัญหาและให้กำลังใจ
จุดที่สอง เดินทางต่อไปคารวะ ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีคณะกรรมการบริหารมาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการนำเสนอประวัติการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ที่เริ่มก่อตั้งโดย โต๊ะครูฮัจญีสุหลง อับดุลกอเดร์ ต่วนมีนาล (หะยีสุหลง) ซึ่งมีสำนักงานเดิมอยู่หลังมัสยิดกลางปัตตานี กระทั่งได้ย้ายมาตั้งสำนักงานใหม่ที่มีขนาดใหญ่และความพร้อม ในยุคที่พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

See also  เกมทายภาพสกุลเงินประเทศสมาชิกอาเซียน | สกุลเงินอาเซียน ภาษาอังกฤษ

จุดที่สาม เข้าเยี่ยมนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ว่าที่นายก อบจ.ปัตตานี ที่โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ปัตตานี เพื่อแสดงความยินดีหลังได้รับชัยชนะการเลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นอีกสมัย โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดปัตตานีมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
จุดที่สี่ ไปกราบนมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมพบปะพี่น้องพุทธศาสนิกชนจำนวนหนึ่งที่มารอต้อนรับ
จุดที่ห้า ไปเยี่ยมคารวะนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และให้กำลังใจในการทำงานเพื่อศาสนาและสังคม
จุดที่หก ไปเยี่ยมนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน ว่าที่นายก อบจ.นราธิวาส ที่บ้านพักใน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อแสดงความยินดีหลังได้รับชัยชนะการเลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นอีกสมัย โดยนายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส ในฐานะบุตรชาย ได้เป็นตัวแทน ส.ส.มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่บิดา บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่น
จุดที่เจ็ด ไปกราบนมัสการพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ที่วัดเวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ
จุดที่แปด คารวะนายอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ที่บ้านศรียะลา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมด้วย ซึ่งนายอิสมาแอ ฮารี ได้กล่าวชื่นชม ส.ส.พรรคประชาชาติทุกท่านที่ทำหน้าที่ผู้แทนราษฏรได้เป็นอย่างดี และขอบคุณพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ที่ยังคงมีความปรารถนาดีถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอมา
และจุดสุดท้าย พบกับตัวแทนนายมุขตาร์ มะทา ว่าที่นายก อบจ.ยะลา ที่ได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่บริหารท้องถิ่นอีกสมัย
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมผู้นำศาสนาและนายก อบจ.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมาให้กำลังใจในการฝ่าอุปสรรคจากวิกฤติโควิด19 ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีพี่น้องทำงานในประเทศมาเลเซียจำนวนมาก วิกฤติโควิด19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนระบบวิถีชีวิต ซึ่งเราจะทำอย่างไรแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนช่วยตัวเองในด้านอาชีพบนฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์ภายในประเทศ การบริหารและการปกครองต้องให้ผู้ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนา ได้มีอำนาจและงบประมาณทำหน้าที่ดูแลประชาชน เชื่อว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะต้องปฏิรูปทุกภาคส่วนเลิกระบบรวมศูนย์ เพราะส่วนกลางอาจไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทัน องค์กรท้องถิ่นทราบปัญหาและความต้องการจะสามารถช่วยได้ดีกว่า
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเรื่องคุณภาพชีวิตคนไทยทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนมากจากการช่วยเหลือของรัฐบาลไม่เสมอภาคทั่วถึง ตอนนี้รัฐบาลเข้าใจว่าต้องทำเองทุกอย่างมุ่งในเรื่องสงเคราะห์ รัฐบาลต้องเปลี่ยนระบบการบริหาร ควรที่จะกระจายอำนาจ ความล้มเหลวของรัฐบาลก็คือเอางบประมาณไปให้กระทรวงทบวงกรม ซึ่งเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้เอามาใชีพื้นที่ให้ผ่านท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนโดยตรง การบูรณาการที่ผ่านมาล้มเหลวที่สุด คือบูรณาการโดยจัดตั้งกระทรวงทบวงกรม องค์กรขึ้นมาใหม่ เป็นรัฐรวมศูนย์ แล้วประเคนงบประมาณไปให้ สุดท้ายก็ไม่มาถึงชาวบ้าน แทนที่จะช่วยได้ทันที แต่กลายเป็นช่องทางการหาผลประโยชน์ของระบบราชการ ซึ่งนี่ถือว่าเป็นรากเหง้าของปัญหา ทั้งที่ประชาชนต้องมีอาชีพมีการทำมาหากิน มีรายได้สินค้าเกษตรสามารถผลิตและขายได้ ที่สำคัญจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความสุขการ ประเทศอาจจะต้องเปลี่ยนระบบการบริหารนั่นคือการไม่กระจายอำนาจ ไม่กระจายงบประมาณ ไม่กระจายให้ประชาชนได้กำหนดวิถีชีวิตของตัวเอง
_______________________
มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ
รองโฆษกพรรคประชาชาติ
30 ธ.ค.63

See also  วิดิทัศน์แนะนำกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ 2560 | งาน สุขศึกษา
See also  เราอยากเป็นเจ้าของ Flash หรือ Kerry ? | kerry กับ ไปรษณีย์ ราคา

ส.ส.ประชาชาติ เยี่ยมผู้นำศาสนา-นายก อบจ.ชายแดนใต้ ส่งท้ายปี 63

KABOOM Junior โรงเรียน อบจ.3 (บ้านนา) (สังกัด อบจ.สฎ/สสจ.สุราษฎร์ธานี)


KABOOM Junior โรงเรียน อบจ.3 (บ้านนา) (สังกัด อบจ.สฎ/สสจ.สุราษฎร์ธานี)

เสรี รุ่งสว่าง อัลบั้ม เรียกพี่ได้ไหม【Remaster】


เสรี รุ่งสว่าง อัลบั้ม เรียกพี่ได้ไหม
ดนตรี หมู กิตติศักดิ์
วางจำหน่ายครั้งแรก กรกฎาคม พ.ศ. 2542
รายชื่อเพลง
1. เรียกพี่ได้ไหม
2. ผิดด้วยหรือที่ขี้เหร่
3. โรคแพ้ความสวย
4. ไอ้หนุ่มเครื่องไฟ
5. อเมซิ่งสุพรรณ
6. อยากตามไปบ้าน
7. คนจนแถลงการณ์
8. นางฟ้าสีขาว
9. หนุ่มเพชรบูรณ์
10. คำสอนของพ่อ
โปรดอย่าก๊อบไปแปลงแล้วอัพเป็นช่องของตนเอง

เสรี รุ่งสว่าง อัลบั้ม เรียกพี่ได้ไหม【Remaster】

น้ำตา สจ สดใส รุ่งโพธิ์ทอง


น้ำตา สจ  สดใส รุ่งโพธิ์ทอง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

Leave a Comment