ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล | คู่มือการป้องกันการติดเชื้อใน รพ สต

ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

GPO องค์การเภสัชกรรม
รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

CPRU CARE กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง\” การระบาดของโรคโควิด การป้องกันการติดเชื้อ และการได้รับวัคซีน\”


กำหนดการโครงการจัดบริการด้านการรักษาเบื้องต้นและส่งต่อ กิจกรรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรค
“เรื่องการระบาดของโรคโควิด19 การป้องกันการติดเชื้อ และการได้รับวัคซีน”
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM และ Youtube LIVE
9.0012.00 น. แนวทางการปฏิบัติด้านการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ (IC) สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 โรงพยาบาลชัยภูมิ นางกิตติรัตน์ สวัสดิ์รักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
12.0013.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.0014.00 น. แนวทางการปฏิบัติด้านการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ (IC) สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 โรงพยาบาลหนองบัวแดง นางวนิดา ดวงประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
14.0015.00 น. แนวทางการปฏิบัติด้านการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ (IC) สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นางสาวอมรรัตน์ บุญหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
15.001600 น. แนวทางการจัดการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 อาจารย์ณัฐพล พลเทพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
….

CPRU CARE กิจกรรมให้ความรู้  เรื่อง\

ภาพยนตร์สารคดี ตอนที่ 2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ


ภาพยนตร์สารคดี ตอนที่ 2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

แนวทางป้องการโควิด-19 สำหรับ รพสต และ อสม


แนวทางป้องการโควิด สำหรับ รพสต และ อสม

แนวทางป้องการโควิด-19 สำหรับ รพสต และ อสม

การทำความสะอาดภายหลังการดูแลผู้ป่วย Covid 19 โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID19 โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเผยแพร่ VDO ชุด การทำความสะอาดภายหลังการดูแลผู้ป่วย Covid 19 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พลังพยาบาลต้านภัยCOVID19
SaveNursesSaveLives
เราต้องแข็งแรงเพื่อดูแลท่าน
เป็นห่วงคุณพยาบาลนะ

การทำความสะอาดภายหลังการดูแลผู้ป่วย Covid 19 โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận