บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข | สาธารณสุข

บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ(617218)
จัดทำโดย
นายปณชัย แพงจันทึก B6062279
นางสาววรรณพร ถมปัด B6062293
นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว B6062446
นางสาวพัณณิดา จุลสานะ B6062477
นางสาวยศวดี ชมด่าน B6062596
นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ B6062545
นางสาวอรัญญา พรีพรม B6063597
นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ B6064143
นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี B6064303
นายกิตตินันท์ ทาดี B6064341
นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว B6064389
นายเดชา โตยิ่ง B6064525
นายพีรพัฒน์ ทองขาว B6065003
นายอาทิตย์ ประหยัดกลาง B6065010
นายณัฐพงษ์ ไชยคำ B6065126

บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข

ทำไมถึงมาเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ? (07หมออนามัย)


Icon made by [author link] from www.flaticon.com
EP 1
จุดเริ่มต้นของการเป็นนักวิชาการสาธารณสุข
เส้นทางการทำงานของสายงานสาธารณสุข
ติดตามคลิปต่อไป EP 2

สวัสดีค่ะ ชื่อ แก้ว ญาณิศา นะคะ ปัจจุบัน บรรจุ เป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แห่งหนึ่ง ใน จ.เพชรบุรี

แก้ว เป็นนักวิชาการสาธารณสุข รุ่น แรกที่ต้องสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ โดยยกเลิก การรอคิวบรรจุเป็น ข้าราชการ

แก้ว จบ ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา สาธารณสุขชุมชน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด ตรัง ปีการศึกษา 2558

แก้ว สอบ ผ่านภาค ก ของ ก.พ. ปี 2559
แก้วสอบ ผ่าน ภาค ข และ ค ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 สอบได้ลำดับ ที่ 3
แก้ว ได้ บรรจุเป็น ข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ ปี 2561
แก้ว สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ปี 2562

See also  10 เรื่องโกหกครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ (ไม่จริงน่า) | โฆษณา ขาย สินค้า

แก้ว เลยอยากมาแบ่งปัน ข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับ วิชาชีพ สาธารณสุข ชุมชน ไม่ได้แนะนำว่าวิชาชีพนี้ดีที่สุด อยากให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วคิดเอาว่า ควรมาเส้นทางสายนี้หรือไม่่

คำเตือน
ตำแหน่ง ข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุข ชุมชน 2 ปี เปิด สอบบรรจุ 1 ครั้ง และแต่งละครั้ง อัตรา ตำแหน่งที่เปิดสอบ บรรจุเป็นข้าราชการ น้อยมาก การแข่งขันสูงมาก

ทำไมถึงมาเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ? (07หมออนามัย)

ข่าวดี เจ้าคุณพระสินีนาฎฯ มีหมายกำหนดการ จะไปปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่ทอดผ้ากฐิน จังหวัดนครปฐม


ข่าวดี เจ้าคุณพระสินีนาฎฯ มีหมายกำหนดการ จะไปปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่ทอดผ้ากฐิน จังหวัดนครปฐม

จบสาธารณสุขทำงานที่ไหนได้บ้าง? (13 ทำงานที่ไหนได้บ้าง)


เรียนจบ ด้านสาธารณสุข สามารถทำงานที่ไหนได้บ้าง
คลิปนี้ มีคำตอบ ค่ะ

สวัสดีค่ะ ชื่อ แก้ว ญาณิศา นะคะ ปัจจุบัน บรรจุ เป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แห่งหนึ่ง ใน จ.เพชรบุรี

แก้ว เป็นนักวิชาการสาธารณสุข รุ่น แรกที่ต้องสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ โดยยกเลิก การรอคิวบรรจุเป็น ข้าราชการ

แก้ว จบ ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา สาธารณสุขชุมชน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด ตรัง ปีการศึกษา 2558

แก้ว สอบ ผ่านภาค ก ของ ก.พ. ปี 2559
แก้วสอบ ผ่าน ภาค ข และ ค ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 สอบได้ลำดับ ที่ 3
แก้ว ได้ บรรจุเป็น ข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ ปี 2561
แก้ว สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ปี 2562

แก้ว เลยอยากมาแบ่งปัน ข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับ วิชาชีพ สาธารณสุข ชุมชน ไม่ได้แนะนำว่าวิชาชีพนี้ดีที่สุด อยากให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วคิดเอาว่า ควรมาเส้นทางสายนี้หรือไม่่

คำเตือน
ตำแหน่ง ข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุข ชุมชน 2 ปี เปิด สอบบรรจุ 1 ครั้ง และแต่งละครั้ง อัตรา ตำแหน่งที่เปิดสอบ บรรจุเป็นข้าราชการ น้อยมาก การแข่งขันสูงมาก

See also  อัพโหลดคลิปลง facebook FHD ชัดแน่!! เทคนิคที่น้อยคนจะรู้ | ครูบี สอนตัดต่อ | ขนาดไฟล์วีดีโอ ลง facebook

จบสาธารณสุขทำงานที่ไหนได้บ้าง? (13 ทำงานที่ไหนได้บ้าง)

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน
การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย
วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์
เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท
ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงการเปิดสอบ ปี 2562
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัย
แม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
8.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
https://bit.ly/2Sdtz6j
แนวข้อสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0
แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้น
ที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ
การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ และการฟ้นนฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้นนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย
ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้นนฟูสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาด เช่น การรักษาความสะอาดของชุมชน
การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุรำคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพ
1.12 ช่วยดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข
ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เกิดความพร้อม
และความราบรื่นในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 …..
1.15 …
2. ด้านการวางแผน

3. ด้านการประสานงาน

4. ด้านการบริการ

See also  ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญกับเด็กไทย ตอนที่1 โรคอุจจาระร่วง | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน acute diarrhea

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

Leave a Comment