นโยบายสาธารณะ คืออะไร? | นโยบาย สาธารณะ เพื่อ สุขภาพ

นโยบายสาธารณะ คืออะไร?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

​https://www.youtube.com/channel/UCyT0UssTYHjQ6FnKeSyQpew เรื่องน่ารู้มีประโยชน์ นำมาเล่าให้ง่ายฟังสบาย มีเนื้อหาหลากหลาย Public Administration นโยบายสาธารณะ มีคลิปใหม่ทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ฝากติดตาม ถูกใจและช่วยกันแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยจ้า
Uncle telling stories youtube : Interesting stories, useful and easy to tell. There are various content styles. Uncle tells youtube stories, there is a new clip to follow every Sunday and Thursday, please follow, press like and help share For encouragement.

นโยบายสาธารณะ คืออะไร?

นโยบายสาธารณะสำหรับประชาชน


นโยบายสาธารณะ ก็คือโครงการต่างๆ ของพรรคการเมืองที่เอามาหาเสียงและทำเพื่อส่วนรวม เป็นประโยชน์กับคนหมู่มาก ถ้าเราอยากได้อะไรก็เสนอเข้าไปได้ และยังสามารถช่วยกันตรวจสอบได้ ถ้านโยบายสาธารณะนั้นไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน หรือไม่สามารถทำได้จริง

นโยบายสาธารณะสำหรับประชาชน

ดร.กอบศักดิ์กับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด : Suthichai live 05/10/2564


ดร.กอบศักดิ์กับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด
ดร.กอบศักดิ์วิเคราะห์เศรฐกิจไทยและโลกหลังวิกฤติโควิด ประเทศไทยจะไปในทิศทางไหน และจะต้องเตรียมตัวอย่างไร?
.
นำเสนอและอัพเดทข่าวสาร ความรู้ ให้ประชนทั่วไปได้รับทราบ
suthichailive
สุทธิชัย
หยุ่น
suthichai
yoon
กาแฟดำ
kafedam
รวบรวมเนื้อหาข่าวสารของคนบ้าข่าวได้ที่ www.suthichaiyoon.net

ดร.กอบศักดิ์กับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด : Suthichai live 05/10/2564

วิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ


วิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

แนะนำสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ


สมัชชาสุขภาพแห่งชาติคืออะไร
Info Graphic ประกอบการจัดประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่9
เพื่ออธิบายกระบวน เพื่อให้ได้ข้อเสนอนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
กำหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อ
เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทาง นโยบาย
เป็นกระบวนการการทำงานโดยยึดหลัก สามเหลี่ยมขเยื่อนภูเขา โดยใช้พลังทางความรู้ พลังทางสังคม พลังทางภาครัฐและการเมือง
โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งหวังจะมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
4. มีข้อเสนอที่สอดคล้องกับ ธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ และกรอบทิศทางนโยบาย ทั้งในระดับ พื้นที่ ระดับชาติ และระดับ สากล
โดยการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะแต่งตั้งคณะ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นกลไกรับผิดชอบ ที่สามารถแต่งตั้ง อนุกรรมการ และกลไก อื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเมด้วยกระบวนการดังนี้
1. เปิดรับประเด็น ตลอดทั้งปี จากหลากหลายช่องทาง แบ่งเป็นประเด็นที่เสนอตามปกติ และประเด็นปัญหาเร่งด่วน
2. การพิจจารณาคัดเลือกประเด็น โดยพิจจารณาจาก
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความรุนแรงต่อผลกระทบของสุขภาพ
ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธาณะ
ประเด็นที่มีแนวโน้มผลักดัน เข้าเป็นนโยบายและส่งผลต่อเนื่องในทางปฎิบัติได้
3. การประกาษระเบียบวาระการประชุมต่อสาธารณะ
4. การพัฒนาเอกสาร ความเป็นมาและข้อเสนอทางนโยบาย
5. การรับฟังข้อเสนอ เพื่อนำความคิดเห็นมาปรัปปรุว เพื่อพิจจารณา
6. การประชุมพิจจารณา หาข้อสรุปต่อข้อเสนอนโยบาย
7. ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ)
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Http://Www.Samatcha.Org/Nha/Website/Mains/Index/9/2016

แนะนำสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận