นวัตกรรม “ปะไพล” แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรไทย | นวัตกรรม แผน ไทย

นวัตกรรม “ปะไพล” แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรไทย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

\”ไพล\” เป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณแก้ปวดจากอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของครีมไพลหรือน้ำมันนวดไพล ซึ่งต้องใช้น้ำมันหอมระเหยจากไพลมาเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง จึงมักก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหนัง รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ จึงคิดค้น นวัตกรรม “ปะไพล” แผ่นแปะแก้ปวดโดยใช้สารสกัดจากไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก โดยมีความต้องการยกระดับยาสมุนไพรไทยให้มีรูปลักษณ์ที่น่าใช้ สะดวก และปลอดภัยต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

นวัตกรรม “ปะไพล” แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรไทย

สารพัดนวัตกรรมไทยใน CES 2020!


หนุ่ย พงศ์สุขตะลุยงาน CES2020 ที่ไม่ได้เจอแต่ฝรั่งตาน้ำข้าว แต่มีคนไทยมากมายไปจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋งด้วย! มีอะไรมาโชว์บ้างมาดูกัน beartai
================\r
ติดต่องานโฆษณา หรือ Production ได้ที่ \r
🔔sales@shownolimit.com \r
📱 To. 0858482253\r
\r
ติดตามข่าวสารด้านไอที และไลฟ์สไตล์โดน ๆ ได้ที่\r
Facebook: https://facebook.com/beartai\r
Twitter: https://twitter.com/@beartai\r
Instagram: https://www.instagram.com/beartaihitech\r
Website: https://www.beartai.com\r
YouTube: https://www.youtube.com/beartaihitech

สารพัดนวัตกรรมไทยใน CES 2020!

แพทย์แผนไทยประยุกต์คืออะไร|จบไปเป็นได้แค่หมอนวดหรอ????


แพทย์แผนไทยมมสแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์Natachachanel
คลิปนี้นะคะ เนยก็จะมา แนะนำสาขาที่เนยกำลังเรียนอยู่นะคะ
ก็คือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ละก็จะพูดถึงว่า สาขานี้เรียนกับอะไร ต่างกันอย่างไร สอบเข้ายังไง
จบมาทำงานอะไร?
มหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร แพทย์แผนไทย
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(วิทยาเขตสกลนคร)
สถาบันแพทย์แผนไทยเพ็ญนภา นนทบุรี
โรงเรียนภัทรเวชสยาม การแพทย์แผนไทย นนทบุรี
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี
หลักสูตร แพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แพทย์แผนไทยประยุกต์คืออะไร|จบไปเป็นได้แค่หมอนวดหรอ????

สุขภาพดีกับสมุนไพรไทย ตอน นาโนเทคโนโลยีกับการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำเสนอ สุขภาพดีกับสมุนไพรไทย ตอน นาโนเทคโนโลยีกับการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย
ปัญหาสำคัญของการนำสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์จากสมุนไพร มาใช้ก็คือความไม่คงตัวของสาร เมื่อสัมผัสกับอากาศ แสงแดด หรือความร้อน ทำให้ไม่สามารถนำสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้แล้ว โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า เอนแคปซูเลชั่น โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พัฒนาตัววัสดุที่ใช้ในการ ห่อหุ้มตัวสารสมุนไพร สามารถช่วยในเรื่องของการ ยืดอายุของสมุนไพร ลดปริมาณการใช้ตัวสารสมุนไพร และสิ่งที่สำคัญคือสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบของสีและกลิ่นที่ไม่พึงของสมุนไพร สามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โทร 0 2591 7007 ต่อ 1304,1309
www.dtam.moph.go.th
www.facebook.com/dtam.moph/
Line @DTAM

สุขภาพดีกับสมุนไพรไทย ตอน นาโนเทคโนโลยีกับการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

นวัตกรรม Roller Pack ประจำปี 2560


ผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดผลงานนวัตกรรม ประเภทประดิษฐกรรม
“BMA Innovation Award 2017”
ในการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน (Innovation) Roller Pack
หน่วยงาน เวชภัณฑ์กลาง โรงพยาบาล หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
นวัตกร (Innovator) นางอัจฉรี เพ็ชรวีรานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
1. มูลเหตุจูงใจ
ความไม่สะดวกของการยกม้วนซองบรรจุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (View Pack ) ซึ่งมีน้ำหนักมากดังตาราง
ขนาด (นิ้ว) น้ำหนัก (กก.) ขนาด (นิ้ว) น้ำหนัก (กก.) ขนาด (นิ้ว) น้ำหนัก (กก.) ขนาด(นิ้ว) น้ำหนัก(กก.)
2 1.28 3 1.92 4 2.50 6 3.76
8 4.96 12 7.62 14 8 16 19
จึงได้คิดหาอุปกรณ์ช่วยในการผ่อนแรง แต่เครื่องที่มีขายนั้นราคาสูง (ประมาณ 20,000 บาท ขึ้นไป) จึงได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้น โดยใช้โครงเหล็กวางหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้ว
ใช้ไม้แขวนหนังสือพิมพ์เป็นแกนสำหรับใส่ม้วน View Pack

นวัตกรรม Roller Pack ประจำปี 2560

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận