จากท่าชนะสู่พุนพิน นายอำเภอวิสูตร อินทรกำเนิด | รพ พุนพิน

จากท่าชนะสู่พุนพิน นายอำเภอวิสูตร อินทรกำเนิด


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

จากท่าชนะสู่พุนพิน นายอำเภอวิสูตร  อินทรกำเนิด

อยู่โรงพยาบาล พุนพิน


Ppap

อยู่โรงพยาบาล พุนพิน

Anniverary 31 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี-RAJYINDEE HOSPITAL


Anniverary 31 st ที่โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีอยู่คู่กับเมืองหาดใหญ่
และขอเราสัญญาว่าจะพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพสู่ชุมชนตลอดไป
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง ในเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์ยินดีในย่านชุมชนเมืองของอำเภอหาดใหญ่ และเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท และขณะนี้มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาทด้วยจำนวนหุ้น 40 ล้านหุ้น การดำเนินงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
โรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวจำนวน 7 ชั้น มีพื้นที่โดยรวม 30,184 ตารางเมตร มีลานจอดรถทั้งในและนอกอาคาร มีระบบความปลอดภัยอาคารสถานที่และระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 21 พ.ย. 2534) และมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน
ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีสามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งคนในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีละหลายพันคน จากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
นโยบาย (Policy)
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพมาเป็นเวลาร่วม 2 ทศวรรษ ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลยังยึดมั่นในหลักการโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การทำงานเป็นทีม (Team work) ที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง ทั้งนี้และทั้งนั้นความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจากความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพ โดยปรัชญาที่ว่าบุคลากรคือทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งขององค์กร
โรงพยาบาลยังยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ที่ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาลประจำครอบครัว” ที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และร่วมรับผิดชอบชุมชนและสังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลประจำครอบครัว อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญเป็นเลิศ \”Excellent Family Hospital with Happiness\”
พันธกิจ (Mission)
“เราจะให้บริการที่ดีเลิศแก่ผู้ป่วยทุกคนประดุจญาติ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยจิตวิญญาณและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น เอื้ออาทรฉันท์มิตร”

Anniverary 31 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี-RAJYINDEE HOSPITAL

เต้นบาสโลปตำบลกรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี EP.1


เต้นบาสโลปตำบลกรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี EP.1

น้ำท่วม รพ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 2554


น้ำท่วม หน้าโรงพยายาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี\r
สถานการณ์น้ำท่วมพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี\r
วันที่ 1 เมษายน 2554 54 เวลา 11.42 น.\r
http://www.srisurat.com/forums/

น้ำท่วม รพ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 2554

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận