การดูแลมารดาหลังคลอด | งานวิจัยการดูแลมารดาหลังคลอด

การดูแลมารดาหลังคลอด


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การดูแลมารดาหลังคลอด

การดูแลมารดาหลังคลอด


การดูแลมารดาหลังคลอด

การดูแลมารดาหลังคลอด


การดูแลมารดาหลังคลอด

การดูแลมารดาหลังคลอด ตอน : การดูแลทารกแรกเกิดที่บ้าน


อินโฟกราฟิก \”การดูแลมารดาหลังคลอด\” เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง
\”การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของมารดาหลังคลอด\” และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พัฒนาโดย
อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ
อาจารย์ธเนศ ยืนสุข
ผู้ช่วยวิจัย
นายธีรพันธ์ มุลม่อม
นายปรัชญา มาตรสงคราม
นายณัฐชากร ศรีสมบัติ
บรรยายโดย
นางสาวสาวิตรี แสงศิลป์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอขอบพระคุณ
นายแพทย์ธนิน ฐิติพรรณกุล
(นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาสารคาม)
นางสมทรง บุตรตะ
(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการหัวหน้าหอ ผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม)
ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลการจัดทำอินโฟกราฟิก

การดูแลมารดาหลังคลอด ตอน : การดูแลทารกแรกเกิดที่บ้าน

งานการแพทย์แผนไทย \”การดูแลมารดาหลังคลอด\”


จัดทำโดย
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานการแพทย์แผนไทย \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận