กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สมาชิกได้เงิน PVD เมื่อไหร่…หลังออกจากงาน | กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กรุงไทย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สมาชิกได้เงิน PVD เมื่อไหร่…หลังออกจากงาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Thai PVD Series ตอน สมาชิกจะได้เงินเมื่อไหร่…หลังออกจากงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สมาชิกได้เงิน PVD เมื่อไหร่...หลังออกจากงาน

KT-CLMVT


มาทำความรู้จักกับ กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (KTCLMVT) เสนอขายครั้งแรกวันที่ 22 27 ก.พ. 2560 ลงทุนในหุ้นไทย และ หุ้นกลุ่มประเทศ CLMV ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV สนใจติดต่อ ธนาคารกรุงไทย และ บลจ. กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

See also  การสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) | ความรู้เรื่องไอโอดีน ppt

KT-CLMVT

ช่องทางการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ KTAM


ช่องทางการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ KTAM
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 026866100 กด9

ช่องทางการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ KTAM

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย บลจ.กรุงไทย ให้สมาชิกทุกท่านเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย บน KTAM Smart Trade


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย บลจ.กรุงไทย ให้สมาชิกทุกท่านเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย บน KTAM Smart Trade กับ 6 ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญ
1 ข้อมูลสมาชิก
แสดงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญของสมาชิกกองทุน ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลของนายจ้าง และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
2 สรุปยอดเงินกองทุน
เรียกดูยอดเงินกองทุนปัจจุบันและย้อนหลัง แสงจำนวนหน่วยแยกตามนโยบาย อัตราผลตอบแทนระดับบุคคล
3 เงินนำส่งรายเดือน
ตรวจสอบยอดเงินสะสมและเงินสมทบย้อนหลังได้ 5 ปี และแสดงอัตรามูลค่าต่อหน่วย ณ วันที่ส่งเงิน
4 สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
สับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และทันกับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน
5 แบบประเมินความเสี่ยง
แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงที่รับได้ของสมาชิก และกำหนดให้ทำซ้ำอัตโนมัติทุกๆ 2 ปี ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
6 รายงานกองทุน
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศจากกองทุน กลยุทธ์การลงทุนทั้งรายสัปดาห์ รายเดือน และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร?
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้าง (ผู้ประกอบการ) และลูกจ้าง (พนักงาน)
จัดตั้งขี้นด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้กับ
พนักงานในยามเกษียณอายุหรือออกจากงาน โดยพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุน
สำรองเลี้ยงชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เรียกว่า “เงินสะสม”

See also  วิธีแก้หน้าฟีดเฟสบุ๊คใช้งานไม่ได้ เฟสเลื่อนดูหน้าฟีดไม่ได้ หรือ เฟสบุ๊คมีปัญหา | facebook มีปัญหา

รวมกับเงินจากนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรียกว่า “เงินสมทบ”
โดยจะต้องมีคณะกรรมการซึ่งมาจากความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อมาควบคุม
และหาบริษัทจัดการที่ทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนก้อนดังกล่าว โดยทำสัญญาว่า
จ้างจากนั้นนำไปจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมทั้งบริหารจัดการ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนให้ทราบเป็นระยะ ๆ..
ประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วัตถุประสงค์หลัก ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และเป็นหลักประกันเมื่อยามเกษียณหรือออกจากงาน
• เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมระยะยาว ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดตั้งกองทุน
ประโยชน์สำหรับนายจ้าง
• เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำงาน
• เป็นสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน
• นายจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน
โดยสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ประโยชน์สำหรับลูกจ้าง / พนักงาน
เมื่อสมัครเป็นเสมาชิกกองทุน
• เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
• เป็นสวัสดิการเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุ
• เป็นหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
• เงินกองทุนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกกรณี
จะได้รับเงินสะสม และผลประโยชน์เงินสะสมเต็ม จำนวน และอยู่นอกเหนือเหตุแห่งการ
บังคับคดีทั้งปวง
• เป็นโอกาสออมเงินให้กับตนเองและครอบครัว
• เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เมื่อเป็นสมาชิกกองทุนดังนี้
โหลด KTAM PVD ได้บนแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade คลิก
IOS : http://bit.ly/smarttradeios
Android : http://bit.ly/smarttradeandroid
สอบถามรายระเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติม
โทร 026866100

See also  ไปรษณีย์ไทย รู้จริง รู้ใจ ตอน EMS/EMS World | ไซส์กล่องไปรษณีย์ไทย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ pvd KTAMPVD
KTAM KTAMTVOnline

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย บลจ.กรุงไทย ให้สมาชิกทุกท่านเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย บน KTAM Smart Trade

สร้างวินัยการออม เพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับ KTAM LTF RMF


สร้างวินัยการออม เพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับ LTF RMF
มาทำความรู้จักทั้งสองอย่างนี้ให้มากยิ่งขึ้น
เลือกที่ใช่แล้วขึ้นไปให้ถึงฝัน กับ KTAM LTF/RMF
กองทุนที่พอดีกับทุกช่วงชีวิต
LTF RMF

KTBRAIN RMF
https://www.ktam.co.th/rmfltffunddetail.aspx?IdF=26

กองทุน KTEFLTF
https://www.ktam.co.th/rmfltffunddetail.aspx?IdF=19

กองทุน KTLF
https://www.ktam.co.th/rmfltffunddetail.aspx?IdF=1

กองทุน KTPIF RMF
https://www.ktam.co.th/rmfltffunddetail.aspx?IdF=21

กองทุน RMF1
https://www.ktam.co.th/rmfltffunddetail.aspx?IdF=7

กองทุน KTEFRMF
https://www.ktam.co.th/rmfltffunddetail.aspx?IdF=24

กองทุน KTCHINA RMF
https://www.ktam.co.th/rmfltffunddetail.aspx?IdF=25

7 ข้อดีของการลงทุน LTF/RMF
https://www.ktam.co.th/ktamedutainmentdetail.aspx?ktam_id=11

สนใจติดต่อได้ที่
🔹ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
🔹ผู้สนับสนุนการขาย กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ
🔹บลจ.กรุงไทยโทร 026866100 กด 9
สนใจติดต่อได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ผู้สนับสนุนการขาย กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
บลจ.กรุงไทยโทร 026866100 กด 9

สร้างวินัยการออม เพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับ KTAM LTF RMF

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

Leave a Comment